Välkommen till Norrtälje Konstförening!

Alla medlemmar hälsas

Välkomna på årsmöte!

Datum: 4 april 2018  

Tid: 14.00

Plats: Norrtälje Konsthall

…………………………………………………….

Vi vill stimulera och öka intresset för konstnärlig verksamhet och sprida kunskap och förståelse för olika konstnärliga uttrycksformer. Vi har ambitionen att medverka till ett mångsidigt och dynamiskt kulturliv i Norrtälje och genom olika aktiviteter nå ut till olika grupper och generationer. Se mer under Aktiviteter.

Vi är en fristående konstbildningsrörelse, som är ansluten till riksorganisationen Sveriges konstföreningar, www.sverigeskonstforeningar.se som ger oss stöd i vårt föreningsarbete.

Vår förening bildades 1945 och vi har idag ca 230 medlemmar. Vi hoppas att du vill ansluta dig till oss och ta del av det vi bjuder på. Läs mer om oss under Medlemskap.