Anmälan

Så här blir du medlem i Norrtälje konstförening:

  1. Fyll i medlemsansökan obligatoriskt (se ansökningsformulär här nedanför)

  2. Betala in medlemsavgiften, 200 kr (se inbetalningssätt nedan) Nytt fr.o.m. 2019 är Familjemedlemskap 300 kr (detta alternativ inkluderar Din make/maka/sambo)

  3. Du kommer att få en bekräftelse via mail när Din anmälan är mottagen och registrerad. (Om Du ej har mail kommer bekräftelsen via post.)

Fyll i formuläret och betala medlemsavgiften 200:- kr till;

bankgiro 674-1540

alternativt

Swich: 1235932959

Så får du bekräftelse att vi mottagit din ansökan. Vänligen betala in snarast när du har gjort Din medlemsansökan. OBS! Om Du inte bar betalat in medlemsavgiften sista september, är du inte med i utlottningen av konstverk. Om du blir medlem efter sista september, så gäller medlemsavgiften för nästkommande år.

Fr.o.m. 2019, Vänligen betala in avgiften före 1 april.

GDPR innebär att Du som medlem har rätt att begära att få veta vilken information föreningen sparar om Dig  samt hur uppgifterna hanteras. Om Du vill ändra Dina personuppgifter, flyttar eller vill avsluta Ditt medlemskap, vänligen kontakta oss via info@norrtaljekonstforening.se

Informationen används främst till att medlemmarna med föreningens tidskrift Konstpunkt.

Vid evenemang som kräver föranmälan, (t.ex. Konstrundan, Julsalongen m.m.)  kan uppgifterna även komma att användas i samband med evenemanget.

Välkommen till Norrtälje konstförening!

(kom ihåg att klicka på ”knappen” nederst i anmälan för att skicka in Din anmälan!)

Ditt namn (obligatorisk)

Adress (obligatoriskt)

Postnummer (obligatoriskt)

Postort (obligatoriskt)

Din epost

Din epost (bekräfta)

Telefonnummer (obligatoriskt)

Postadress:
Norrtälje konstförening
c/o Kerstin Ericsson
Stora Brogatan 12A
761 30 Norrtälje