Årsmöte 2021

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE TISDAGEN DEN 13 APRIL KL 19.00.

På grund av pågående pandemi, måste årsmötet genomföras virtuellt, vilket innebär att du måste ha tillgång till en dator eller mobiltelefon om du vill deltaga. Styrelsen hoppas att detta är möjligt för alla våra medlemmar.

Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna med bl.a. val av personer till styrelse, inköpsnämnd, revisorer och valberedning. Någon underhållning kan tyvärr ej genomföras i samband med detta virtuella årsmöte.  

Om du vill vara med virtuellt på mötet, anmäl ditt deltagande till info@norrtaljekonstforening.se.  Du får då ett svar med samtliga handlingar till årsmötet, som bifogas i bilagor med svarsmejlet.  Några dagar före själva mötet, får du också en inloggningslänk.

Om du enbart önskar få möteshandlingar – alla eller någon särskild – är du också välkommen att mejla till info@norrtaljekonstforening.se. Ange vilka handlingar du vill få sända till din mejladress. Verksamhetsberättelsen kan du ladda ner via länken nedan.

Årsmöteshandlingar är följande:

  1. Dagordning för årsmötet.
  2. 2020 års Verksamhetsberättelse
  3. 2020 års Resultatrapport
  4. Balansrapport
  5. Revisionsberättelse
  6. Valberedningens förslag till val av ny styrelse, revisorer och inköpsnämnd.
  7. Verksamhetsplan 2021

VÄL MÖTT till föreningens första virtuella årsmöte!

Verksamhetsberättelsen för nedladdning.