Bli medlem

Välkommen att bli medlem!

Årsavgiften är 200 kr för enskild medlem, 300 kr för familj (inkluderar make/maka/sambo)

Norrtälje konstförening ger ut medlemstidningen Konstpunkt (för närvarande pausad på grund av pandemin), arrangerar klubbafton samt lottar ut konstverk till medlemmarna. Vi delar ut ett årligt Ungdomsstipendium och arrangerar ett antal aktiviteter såsom utställningar, konstresor och föredrag under året – och så stödjer vi ett levande konst- och kulturliv i Roslagen!

Läs mer under Aktiviteter.

Du anmäler dig som medlem under fliken Anmälan.