Roslagens konstrunda

VIKTIGT MEDDELANDE ANGÅENDE

KONSTRUNDAN 2019.

Norrtälje Konstförenings styrelse ber om URSÄKT till alla våra medlemmar och till konstnärer runtom i Roslagen:

Konstrundan 2019 kommer inte att äga rum. Vi behöver en nystart!

Efter många lyckosamma år har vi fått berättigade konstruktiva synpunkter från konstnärer och besökare. Vi i Konstföreningens styrelse har tagit till oss detta. 

Vår avsikt är att genomföra Konstrundan 2020.

Redan inbetalda avgifter kommer att återbetalas.

Norrtälje den 12 april 2019, Per Börjesson, Ordförande

OBS! Anmälan är Stängd. Öppnar igen 2020.

 

 

För att kunna anmäla dig till Roslagens konstrunda behöver du vara skriven i Norrtälje kommun eller ha anknytning till Norrtälje kommun.
Till den gemensamma samlingsutställningen i Norrtälje, lämnas 1 verk för varje medverkande konstnär, se nedan.

Anmälan kan endast göras via detta formulär på hemsidan och inom utsatt tidsram.

 

Så här anmäler du dig:

 1. Fyll i anmälningsformuläret alla uppgifter.
 2. Kontrollera att Dina uppgifter stämmer innan du skickar in Din anmälan.
  OBS! Alla uppgifter skall lämnas när Du gör Din anmälan, inga tillägg kan göras senare.
 3. Observera angivet maxmått 50 x 60 cm för verk till samlingsutställningen, dessa mått får ej överstigas. Inga verk över angivet maxmått kommer att sättas upp på samlingsutställningen.
 4. Din anmälan är bindande.
 5. När Du skickat in Din anmälan, betala in anmälningsavgiften. Se avgift för registrerad medlem alt. icke medlem i formuläret. Inbetalningen ska vara konstföreningen tillhanda senast den 25 maj 2019.
 6. Utställande konstnärer får informationsutskick inför konstrundan.
 7. OBS! Ta med i beräkningen att en procentsats om 25% av priset Du anger för verket på samlingsutställningen går till Norrtälje konstförening, vid eventuellt försäljning av detta verk.
 8. Utställande konstnärer förväntas delta med viss distribution av affischer m.m. inför kostrundan. Närmare information om detta kommer med övrig information till utställande konstnärer.
 9. Utställande konstnärer förväntas föra besöksstatistik över besöksantal. Mer information om detta i informationsutskick efter sista anmälningsdagen.
 10. Utställande konstnärer förväntas följa de direktiv som ges angående inlämning av verk till samlingsutställningen m.m.
 11. Vid frågor, skicka ett mail till
  info@norrtaljekonstforening.se eller ring till Kerstin Ericsson tel: 070- 2190074

Ett välkomstbrev med information skickas ut till anmälda konstnärer efter sista anmälningsdagen, samt kommer att finnas på hemsidan under rubriken Konstrundan.


Anmälan till Konstrundan i Roslagen 2019

Namn (obligatorisk)

Hemadress(obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Mailadress

Hemsida, börja med http:// innan www.dinhemsida.se

Din ateljéadress

Utställningsadress

Vägbeskrivning till din ateljé

Ex på teknik du kommer att visa

Samlingsutställningen

Samlingsutställningen blir i Norrtälje, på Folkets Hus.

Här visar varje utställare ett verk!

Namn på verket (obligatorisk)

Teknik (obligatorisk)

Storlek - Maxmått 50x60cm (obligatorisk)

Pris (obligatorisk)

Medlem och priser

Är du medlem i föreningen? (obligatorisk)