Konst i Roslagen under 2020

Det blev en del mindre konstrundor i Norrtälje i år, och Konst i ån kunde vi se i stadskärnan. Men till hösten är det framför allt på Lilla K, Stadsbiblioteket i Norrtälje som det ställs ut – se separat sida. På grund av det rådande läget är det svårt att förutse vad som kommer att kunna genomföras, men vi rapporterar här när något händer!