Bli medlem

Välkommen att bli medlem!

Årsavgiften är 200 kr för enskild medlem, 300 kr för familj (inkluderar make/maka/sambo)

Norrtälje konstförening arrangerar sammankomster, föredrag, resor och utställningar, samt lottar ut konstverk till medlemmarna. Vi delar ut ett årligt Ungdomsstipendium och så stödjer vi ett levande konst- och kulturliv i Roslagen!

Så här blir du medlem i Norrtälje konstförening:

  1. Betala in medlemsavgiften till bankgiro 674-1540
    eller Swish 123 593 2959

  2. Maila namn och kontaktuppgifter till anmalan@norrtaljekonstforening.se

Medlemsavgiften är för närvarande 200:- för enskild medlem eller 300:- för familjemedlemskap.

Du som medlem har rätt att begära att få veta vilken information föreningen sparar om Dig  samt hur uppgifterna hanteras.

Postadress:
Norrtälje konstförening
c/o Sensus i Norrtälje
Billborgsgatan 15
761 30 Norrtälje