Jubileumsutställning

Välkommen till Jubileumsutställning!

När: lördag 14 aug 10-17 – söndag 15 aug 10-16.
Plats: Utomhus på långa planket längst ut i nya hamnen, Norrtälje. Ytan är c:a 2×1,5 meter/person.

Utställningen är sedan länge fullbokad, och vi har fortfarande väntelista. Vi tar därför inte emot nya anmälningar.

Vi räknar med en trivsam dag då vi äntligen får mötas för att fira NKF 75 år och uppleva konst på en unik plats i Norrtälje nya hamn. Personal från NKF finns på plats hela utställningstiden. VÄLKOMNA!

Frågor besvaras av:

Linda Bjernler, mobil 070-544 5202
Renée Davidsson, mobil 070-342 7258
Gunilla Runsten, mobil 070-950 6640
Ami Stål, mobil 073-353 1636

Preliminär plan: Vi disponerar de plank som finns till vänster i bild, från korsningen mellan Hamnpromenaden och den nya bron mot Societetsparken.

Linda står här framför det plank vi har till vårt förfogande. Bredden är 2.90 och höjd på planket ca 1.30, sen tillkommer i höjd betongfundamenten som planken står i. Vi räknar med en sektion per utställare, och med luft emellan varje utställare blir det uppskattningsvis 2 meter eller lite mer aktiv yta att hänga på. Vi kan ställa saker på marken, men vi ska inte bre ut oss i markyta. En stol får man naturligtvis ha med sig.