Konst i ån 2020

Några exempel vi fångade under en promenad…