Lilla k

Lilla k är en utställningsyta på Norrtälje stadsbibliotek. Utställningarna på Lilla k är ett samarbete mellan Norrtälje stadsbibliotek och Norrtälje Konstförening.

Här kommer första utställningen med Lennart Lusth!

Lilla k har flyttats en liten bit inåt i bibliotekets lokaler, till vänster mot tidningsavdelningen.

Höstens första vernissage planeras bli med nästa utställare Solweig Danell onsdag 13 okt kl 16.00